USLOVI KORIŠĆENJA BESPLATNOG TESTA- Kao sto je gore navedeno, samo novi korisnici tj. korisnici koji nikada nisu koristili naše usluge imaju pravo na besplatan test.

- Besplatan test traje 24 sata.

- Paket u besplatnom testiranju je "premium".

- Korisnik sam bira na kom će uređaju testirati naše usluge, sam podešava isti pomoću UPUTSTVA.

- Naš sistem prepoznaje svaku moguću zloupotrebu ove usluge, i svaka zloupotreba se sankcioniše trajnom blokadom, a skidanje blokade se dodatno naplaćuje.

- Nakon isteka besplatnog testa, sistem Vas automatski gasi i ukoliko ste zadovoljni testiranjem naših usluga, možete odabrati paket koji Vama odgovara.